Pyetje Fab Intervistë

Pyetje Fab IntervistëPin

Pyetje Fab Array

Pyetja 1. Ndani 0-të dhe 1-at në një grup Deklarata e Problemit Supozoni se keni një grup të plotë. Problemi "Ndar 0 dhe 1 në një grup" kërkon të ndajë grupin në dy pjesë, në 0 dhe në 1. 0-të duhet të jenë në anën e majtë të grupit dhe 1-të në anën e djathtë të grupit. ...

Lexo më shumë

Pyetja 2. Diferenca midis frekuencave më të larta dhe më të ulta në një grup Problemi "Diferenca midis frekuencave më të larta dhe më të ulta në një grup" shprehet që supozon se keni një koleksion të plotë. Deklarata e problemit kërkon të gjejë ndryshimin maksimal midis frekuencës më të lartë dhe frekuencës më të ulët të dy numrave të veçantë në një grup. Shembull arr [] = {1, 2, 3, ...

Lexo më shumë

Pyetja 3. elementi k-i që mungon në rritjen e sekuencës i cili nuk është i pranishëm në një sekuencë të caktuar Problemi "elementi k-i që mungon në rritjen e sekuencës i cili nuk është i pranishëm në një sekuencë të caktuar" thotë se ju janë dhënë dy vargje. Njëri prej tyre është rregulluar në rend rritës dhe një tjetër varg normal i pa renditur me numër k. Gjeni elementin e kthimit që nuk është i pranishëm në normale ...

Lexo më shumë

Pyetja 4. Kontrolloni në vargun binar numri i përfaqësuar nga një nënvarg është tek ose çift Problemi "Kontrolloni në vargun binar numri i përfaqësuar nga një nënvarg është i çift apo i barabartë" thotë se ju jepet një varg binar dhe një diapazon. Array përbëhet nga numri në formën e 0s dhe 1s. Deklarata e problemit kërkon të gjesh numrin e përfaqësuar ...

Lexo më shumë

Pyetja 5. Ndarja me tre mënyra e një grupi rreth një diapazoni të caktuar Deklarata e Problemit Ju jepet një varg integrimesh dhe një sërë vlerash të ulëta dhe të vlerave të larta. Problemi "Ndarja me tre mënyra e një grupi rreth një diapazoni të caktuar" kërkon që të ndahet grupi i tillë që koleksioni të ndahet në tre pjesë. Ndarjet e vargjeve do të jenë: Elementet ...

Lexo më shumë

Pyetja 6. Gjeni një renditje të renditur të madhësisë 3 në kohë lineare Deklarata e problemit Problemi "Gjeni një renditje të renditur të madhësisë 3 në kohë lineare" thotë se keni një grup të plotë. Deklarata e problemit kërkon të zbulojë tre numrat në një mënyrë të tillë që array [i] <array [k] <array [k], dhe i <j <k. Shembull arr [] ...

Lexo më shumë

Pyetja 7. Numëro nënvargjet që kanë elemente totale të dallueshme të njëjta me grupin origjinal Deklarata e Problemit "Numëroni nënvargjet që kanë elemente totale të dallueshme të njëjta me grupin origjinal" thotë se ju jepet një grup i plotë. Deklarata e problemit kërkon të zbulohet numri i përgjithshëm i nën-vargjeve që përmbajnë të gjithë elementët e veçantë siç janë të pranishëm në një grup origjinal. Shembull arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Lexo më shumë

Pyetja 8. Mblidhni pikat maksimale në një rrjet duke përdorur dy përshkime Deklarata e problemit Na është dhënë një matricë me madhësi "nxm", dhe ne duhet të mbledhim pikët maksimale në një rrjet duke përdorur dy përshkime. Nëse jemi duke qëndruar në qelizën i, j atëherë kemi tre mundësi për të shkuar në qelizën i + 1, j ose i + 1, j-1or i + 1, j + 1. Kjo eshte ...

Lexo më shumë

Pyetja 9. Gjeni vlerën më të vogël pozitive të plotë që nuk mund të paraqitet si shumë e çdo nëngrupi të një grupi të caktuar Deklarata e problemit Ju jepet një varg i renditur i numrave të plotë. Ne duhet të gjejmë vlerën më të vogël pozitive të plotë që nuk mund të përfaqësohet si shumë e çdo nëngrupi të një grupi të caktuar. Shembull arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Shpjegim: Për shkak se nuk ka ndonjë nën-grup që mund të përfaqësojë 2 si një ...

Lexo më shumë

Pyetja 10. Problemi i Famshëm Deklarata e problemit Në problemin e famshëm ka një dhomë me N njerëz, Gjeni njeriun e famshëm. Kushtet për të Famshëm janë - Nëse A është Famshëm atëherë të gjithë të tjerët në dhomë duhet ta dinë A. A nuk duhet të njohë askënd në dhomë. Ne kemi nevojë për të gjetur personin që i plotëson këto kushte. ...

Lexo më shumë

Pyetje Fab Stack

Pyetja 11. Problemi i Famshëm Deklarata e problemit Në problemin e famshëm ka një dhomë me N njerëz, Gjeni njeriun e famshëm. Kushtet për të Famshëm janë - Nëse A është Famshëm atëherë të gjithë të tjerët në dhomë duhet ta dinë A. A nuk duhet të njohë askënd në dhomë. Ne kemi nevojë për të gjetur personin që i plotëson këto kushte. ...

Lexo më shumë

Pyetjet e Matricës Fab

Pyetja 12. Mblidhni pikat maksimale në një rrjet duke përdorur dy përshkime Deklarata e problemit Na është dhënë një matricë me madhësi "nxm", dhe ne duhet të mbledhim pikët maksimale në një rrjet duke përdorur dy përshkime. Nëse jemi duke qëndruar në qelizën i, j atëherë kemi tre mundësi për të shkuar në qelizën i + 1, j ose i + 1, j-1or i + 1, j + 1. Kjo eshte ...

Lexo më shumë

Pyetja 13. Problemi i Famshëm Deklarata e problemit Në problemin e famshëm ka një dhomë me N njerëz, Gjeni njeriun e famshëm. Kushtet për të Famshëm janë - Nëse A është Famshëm atëherë të gjithë të tjerët në dhomë duhet ta dinë A. A nuk duhet të njohë askënd në dhomë. Ne kemi nevojë për të gjetur personin që i plotëson këto kushte. ...

Lexo më shumë

Translate »