Pyetjet e intervistave të bazave të të dhënave

Pyetjet e intervistave të bazave të të dhënavePin

Baza e të dhënave is an American enterprise software company founded by the creators of Apache Spark. Databricks develops a web-based platform for working with Spark, that provides automated menaxhimi i grupimeve   IPython-style fletoret.

Ka një vlerësim 4.7* në Glassdoor dhe konsiderohet si një nga kompanitë më të mira të bazuara në produkte. Ajo vlerësohet shumë për ekuilibrin e saj punë-jetë.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice the below Databricks Interview Questions for the interview. We have collected past frequently asked Databricks Interview Questions for your reference.

Pyetjet e Array Bricks

Pyetja 1. Fut Fshi GetRandom O(1) Zgjidhja Leetcode Deklarata e problemit Zgjidhja e Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – “Insert Delete GetRandom O(1)” ju kërkon të zbatoni këto katër funksione në kompleksitetin kohor O(1). insert(val): Fusni val në grupin e rastësishëm dhe kthejeni true nëse elementi fillimisht mungon në grup. Kthehet false kur...

Lexo më shumë

Pyetja 2. Trapping Rain Leetcode Solution Deklarata e problemit Zgjidhja e kodit të grumbullimit të ujit të shiut Leet – “Trapping Rain Water” thotë se duke pasur parasysh një grup lartësish që përfaqëson një hartë lartësie ku gjerësia e çdo shiriti është 1. Ne duhet të gjejmë sasinë e ujit të bllokuar pas shiut. Shembull: Hyrja: lartësia = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Dalja: 6 Shpjegim: Kontrollo ...

Lexo më shumë

Pyetja 3. Numëroni të gjitha nënrenditjet që kanë produkt më pak se K Problemi "Numëroni të gjitha nënrenditjet që kanë produkt më pak se K" shprehet se ju jepet një grup numrash të plotë. Tani gjeni numrin e nënrendësive që kanë një produkt më pak se një input i dhënë K. Shembull a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Numri i nënrendësive më pak ...

Lexo më shumë

Pyetja 4. Shuma e elementeve minimale dhe maksimale të të gjitha nënvargëve me madhësi k Deklarata e Problemit Problemi "Shuma e elementeve minimale dhe maksimale të të gjitha nënvargëve të madhësisë k" thotë që ju jepet një varg që përmban numra të plotë pozitivë dhe negativë, gjeni shumën e elementeve minimale dhe maksimale të të gjitha nën-vargjeve të madhësisë k. Shembuj arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Lexo më shumë

Pyetja 5. Numëro nënvargjet me numër të barabartë 1 dhe 0 Deklarata e problemit Problemi "Numëroni nënvargjet me numër të barabartë 1 dhe 0" thotë se ju jepet një varg i përbërë vetëm nga 0 dhe 1. Deklarata e problemit kërkon të gjejë numrin e nën-vargjeve që përbëjnë jo të barabartë me 0-të 1 të reklamave. Shembull arr [] = {0, 0, 1, ...

Lexo më shumë

Pyetja 6. Numëro nënvargjet që kanë elemente totale të dallueshme të njëjta me grupin origjinal Deklarata e Problemit "Numëroni nënvargjet që kanë elemente totale të dallueshme të njëjta me grupin origjinal" thotë se ju jepet një grup i plotë. Deklarata e problemit kërkon të zbulohet numri i përgjithshëm i nën-vargjeve që përmbajnë të gjithë elementët e veçantë siç janë të pranishëm në një grup origjinal. Shembull arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Lexo më shumë

Pyetja 7. Gjeni vlerën më të vogël pozitive të plotë që nuk mund të paraqitet si shumë e çdo nëngrupi të një grupi të caktuar Deklarata e problemit Ju jepet një varg i renditur i numrave të plotë. Ne duhet të gjejmë vlerën më të vogël pozitive të plotë që nuk mund të përfaqësohet si shumë e çdo nëngrupi të një grupi të caktuar. Shembull arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Shpjegim: Për shkak se nuk ka ndonjë nën-grup që mund të përfaqësojë 2 si një ...

Lexo më shumë

Pyetja 8. Kllapat e printimit në Problemin e shumëzimit të zinxhirit Matricë Deklarata e Problemit Ne duhet të gjejmë rendin e shumëzimit të matricave në mënyrë të tillë që numri i operacioneve të përfshira në shumëzimin e të gjitha matricave të minimizohet. Atëherë duhet të shtypim këtë rend, pra kllapa shtypi në problemin e shumëzimit të zinxhirit matricë. Merrni parasysh se keni 3 matrica A, B, ...

Lexo më shumë

Pyetja 9. Gjeni tre elemente nga tre vargje të ndryshme, të tilla që a + b + c = shumë Three Sum është një problem i dashur nga intervistuesit. Isshtë një problem që personalisht u pyeta gjatë intervistës në Amazon. Pra, pa humbur më shumë kohë, le të merremi me problemin. Një koleksion që ka numra pozitivë dhe negativë. Tre numra që përmbledhin deri në zero / mund të modifikohen, ...

Lexo më shumë

Pyetja 10. Marrja e ujit të shiut LeetCode Solution Në problemin Trapping Rain Water LeetCode, ne kemi dhënë N numra të plotë jo negativ që përfaqësojnë një hartë lartësie dhe gjerësia e çdo shiriti është 1. Duhet të gjejmë sasinë e ujit që mund të bllokohet në strukturën e mësipërme. Shembull Le të kuptojmë se me një shembull Për ...

Lexo më shumë

Pyetja 11. Numri më i vogël pozitiv që mungon në një grup të pa renditur Deklarata e problemit Në grupin e dhënë të pa renditur gjeni numrin më të vogël pozitiv që mungon në një grup të pa renditur. Një numër i plotë pozitiv nuk përfshin 0. Ne mund të modifikojmë grupin origjinal nëse është e nevojshme. Vargu mund të përmbajë numra pozitivë dhe negativë. Shembull a. Vargu i hyrjes: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Lexo më shumë

Pyetjet e vargut të databricks

Pyetja 12. Kombinimet e shkronjave të një numri telefoni Në kombinimet e shkronjave të një problemi të numrit të telefonit, ne kemi dhënë një varg që përmban numra nga 2 në 9. Problemi është të gjesh të gjitha kombinimet e mundshme që mund të përfaqësohen nga ai numër nëse secili numër i ka caktuar disa shkronja. Caktimi i numrit është ...

Lexo më shumë

Pyetja 13. Dekodoj Mënyrat Në problemin Mënyrat e Dekodimit kemi dhënë një varg jo bosh që përmban vetëm shifra, përcaktoni numrin e përgjithshëm të mënyrave për ta deshifruar duke përdorur hartën vijuese: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Shembull S = "123" Numri i mënyrave për të deshifruar këtë varg është 3 Nëse ne ...

Lexo më shumë

Pyetja 14. Shndërroni një varg që është përsëritje e një nënshtrese me gjatësi K Deklarata e problemit Në problemin "Konverto një varg që është përsëritje e një nënshtrese me gjatësi K" ne kemi dhënë një varg "s" dhe një numër të plotë "k". Shkruaj një program për të kontrolluar nëse është e mundur ta shndërrosh atë në një varg që është përsëritja e një nëngje me ...

Lexo më shumë

Pyetjet e pemës së databricks

Pyetja 15. Kontrolloni nëse një Pemë Binare e dhënë është e plotë apo jo Deklarata e problemit Problemi "Kontrolloni nëse një Pemë Binary është e plotë apo jo" thotë që ju jepet rrënja e një peme binare, kontrolloni nëse pema është e plotë apo jo. Një Pemë Binary e plotë i ka të mbushura të gjitha nivelet, përveç nivelit të fundit dhe nyjeve ...

Lexo më shumë

Pyetjet e tullave të të dhënave

Pyetja 16. Trapping Rain Leetcode Solution Deklarata e problemit Zgjidhja e kodit të grumbullimit të ujit të shiut Leet – “Trapping Rain Water” thotë se duke pasur parasysh një grup lartësish që përfaqëson një hartë lartësie ku gjerësia e çdo shiriti është 1. Ne duhet të gjejmë sasinë e ujit të bllokuar pas shiut. Shembull: Hyrja: lartësia = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Dalja: 6 Shpjegim: Kontrollo ...

Lexo më shumë

Pyetja 17. Marrja e ujit të shiut LeetCode Solution Në problemin Trapping Rain Water LeetCode, ne kemi dhënë N numra të plotë jo negativ që përfaqësojnë një hartë lartësie dhe gjerësia e çdo shiriti është 1. Duhet të gjejmë sasinë e ujit që mund të bllokohet në strukturën e mësipërme. Shembull Le të kuptojmë se me një shembull Për ...

Lexo më shumë

Pyetjet e radhës së databricks

Pyetja 18. Shuma e elementeve minimale dhe maksimale të të gjitha nënvargëve me madhësi k Deklarata e Problemit Problemi "Shuma e elementeve minimale dhe maksimale të të gjitha nënvargëve të madhësisë k" thotë që ju jepet një varg që përmban numra të plotë pozitivë dhe negativë, gjeni shumën e elementeve minimale dhe maksimale të të gjitha nën-vargjeve të madhësisë k. Shembuj arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Lexo më shumë

Pyetja 19. Kontrolloni nëse një Pemë Binare e dhënë është e plotë apo jo Deklarata e problemit Problemi "Kontrolloni nëse një Pemë Binary është e plotë apo jo" thotë që ju jepet rrënja e një peme binare, kontrolloni nëse pema është e plotë apo jo. Një Pemë Binary e plotë i ka të mbushura të gjitha nivelet, përveç nivelit të fundit dhe nyjeve ...

Lexo më shumë

Pyetjet e Matricës së Të Dhënave

Pyetja 20. Kllapat e printimit në Problemin e shumëzimit të zinxhirit Matricë Deklarata e Problemit Ne duhet të gjejmë rendin e shumëzimit të matricave në mënyrë të tillë që numri i operacioneve të përfshira në shumëzimin e të gjitha matricave të minimizohet. Atëherë duhet të shtypim këtë rend, pra kllapa shtypi në problemin e shumëzimit të zinxhirit matricë. Merrni parasysh se keni 3 matrica A, B, ...

Lexo më shumë

Të dhënat e tullave Pyetje të tjera

Pyetja 21. Zgjidhja LeetCode e dyqanit me vlerë të bazuar në kohë Deklarata e problemit e bazuar në vlerën e çelësit në kohë Ruajtja e LeetCode Zgjidhja – Dizenjoni një strukturë të dhënash me vlerë-çelës të bazuar në kohë që mund të ruajë vlera të shumta për të njëjtin çelës në stampa të ndryshme kohore dhe të marrë vlerën e çelësit në një vulë kohore të caktuar. Zbatoni klasën TimeMap: TimeMap() Inicializon objektin e strukturës së të dhënave. grup i pavlefshëm (tasti i vargut, vargu ...

Lexo më shumë

Pyetja 22. Dizajni Skiplist Zgjidhja LeetCode Dizajni i Deklaratës së Problemit Skiplist Zgjidhja LeetCode – Dizenjoni një Skiplist pa përdorur ndonjë bibliotekë të integruar. Një listë kapërcimi është një strukturë të dhënash që kërkon kohë O(log(n)) për të shtuar, fshirë dhe kërkuar. Krahasuar me pemën dhe pemën kuqezi e cila ka të njëjtin funksion dhe performancë, gjatësia e kodit të Skiplist mund të jetë relativisht ...

Lexo më shumë

Pyetja 23. Rotate Image LeetCode Solution Paraqitja e problemit Rotate Image LeetCode Zgjidhja – Ju jepet një matricë nxn 2D që përfaqëson një imazh, rrotullojeni imazhin me 90 gradë (në drejtim të akrepave të orës). Ju duhet ta rrotulloni imazhin në vend, që do të thotë se duhet të modifikoni drejtpërdrejt matricën hyrëse 2D. MOS ndani një matricë tjetër 2D dhe bëni rrotullimin. Shembull Testi Rasti 1: Hyrja: ...

Lexo më shumë

Pyetja 24. Gjethja më e afërt në një zgjidhje Peme Binare LeetCode Deklarata e problemit Gjethi më i afërt në një pemë binare Zgjidhja e LeetCode – Duke pasur parasysh rrënjën e një peme binare ku çdo nyje ka një vlerë unike dhe një numër të plotë të synuar k, kthejeni vlerën e nyjes së gjethes më të afërt në objektivin k në pemë. Më e afërta me një gjethe nënkupton numrin më të vogël të skajeve të udhëtuara në pemën binare në ...

Lexo më shumë

Pyetja 25. Bashkoni K Listat e Lidhura të Renditura Problemi i listave të lidhura të bashkuara K është aq i famshëm sa i përket pikëpamjes së intervistës. Kjo pyetje bën kaq shumë herë në kompani të mëdha si Google, Microsoft, Amazon, etj. Siç sugjeron emri ne kemi qenë të pajisur me k lista të lidhura të renditura. Ne duhet t'i bashkojmë ato së bashku në një ...

Lexo më shumë

Pyetja 26. Dritarja Maksimale e Rrëshqitjes Në problemin maksimal të dritares rrëshqitëse ne kemi dhënë një numër numrash, për çdo dritare ngjitur me madhësinë k, gjeni elementin maksimal në dritare. Shembull Numrat e Hyrjes [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Dalja {3,3,5,5,6,7} Shpjegim Qasja Naive për Dritaren Rrëshqitëse Maksimumi për çdo dritare ngjitur me madhësi k, përshkon ...

Lexo më shumë

Translate »