Stone Game IV Zgjidhja LeetCode

Deklarata e problemit Lojë Stone IV Zgjidhja e LeetCode – Alice dhe Bob luajnë me radhë një lojë, me Alice duke filluar e para. Fillimisht ka n gurë në një grumbull. Në radhën e secilit lojtar, ai lojtar bën një lëvizje që konsiston në heqjen e çdo numri katror jozero të gurëve në grumbull. Gjithashtu, nëse një lojtar nuk mund të bëjë një lëvizje, ai/ajo…

Lexo më shumë

Zgjidhja e kodit Leetcode të shumës minimale të rrugës

Deklarata e problemit Shuma minimale e rrugës Zgjidhja e LeetCode - "Shuma minimale e rrugës" thotë se rrjeti i dhënë anxm përbëhet nga numra të plotë jo negativë dhe ne duhet të gjejmë një shteg nga lart majtas poshtë djathtas, i cili minimizon shumën e të gjithë numrave përgjatë shtegut . Mund të lëvizim vetëm…

Lexo më shumë

Kostoja minimale e ngjitjes së shkallëve Zgjidhja LeetCode

Deklarata e problemit Kostoja minimale e ngjitjes së shkallëve Zgjidhja LeetCode – Është dhënë një kosto e grupit të plotë, ku kosto[i] është kostoja e hapit të saj në një shkallë. Pasi të paguani koston, mund të ngjiteni ose një ose dy shkallë. Mund të filloni ose nga hapi me indeksin 0, ose hapi me…

Lexo më shumë

Mënyra të ndryshme për të shtuar kllapa zgjidhje Leetcode

Deklarata e problemit Mënyrat e ndryshme për të shtuar kllapa Zgjidhja e LeetCode – “Mënyra të ndryshme për të shtuar kllapa” thotë se duke pasur parasysh një shprehje vargu të numrave dhe operatorëve. Ne duhet të kthejmë të gjitha rezultatet e mundshme nga llogaritja e të gjitha mënyrave të ndryshme të mundshme në numrat dhe operatorët e grupit. Kthejeni përgjigjen në çdo mënyrë. …

Lexo më shumë

Gjeneroni kllapa zgjidhje Leetcode

Paraqitja e problemit Gjenerimi i kllapave Zgjidhja e LeetCode – “Generate Parenteses” thekson se duke pasur parasysh vlerën e n. Ne duhet të gjenerojmë të gjitha kombinimet e n çifteve të kllapave. Ktheni përgjigjen në formën e një vektori vargjesh me kllapa të formuara mirë. Shembull: Hyrja: n = 3 Dalja: [“((()))”,”(()())”,”(())()”,”()(())”,”()( )()"] Shpjegim: …

Lexo më shumë

Fitimi maksimal në caktimin e punës Leetcode Solution

Deklarata e problemit Fitimi maksimal në planifikimin e punës Zgjidhja LeetCode – “Fitimi maksimal në planifikimin e punës” thotë se ju janë dhënë n punë ku çdo punë fillon nga koha e fillimit[i] dhe përfundon në kohën e fundit[i] dhe duke marrë fitimin e fitimit[i ]. Ne duhet të kthejmë fitimin maksimal që mund të kemi të tillë…

Lexo më shumë

Pyetja e shumës së diapazonit 2D – Zgjidhja e kodit të pandryshueshëm të Leetcode

Pyetja e shumës së diapazonit të problemit 2D – Zgjidhja e kodit Leet të pandryshueshëm – Duke pasur parasysh një matricë matricë 2D, trajtoni pyetje të shumta të llojit të mëposhtëm: Llogaritni shumën e elementeve të matricës brenda drejtkëndëshit të përcaktuar nga këndi i sipërm i majtë (rreshti 1, kolona 1) dhe djathtas poshtë këndi (rreshti 2, col2). Zbatoni klasën NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrica) Inicializon objektin me numrin e plotë…

Lexo më shumë

Trapping Rain Leetcode Solution

Deklarata e problemit Zgjidhja e kodit të grumbullimit të ujit të shiut Leet – “Trapping Rain Water” thotë se duke pasur parasysh një grup lartësish që përfaqëson një hartë lartësie ku gjerësia e çdo shiriti është 1. Ne duhet të gjejmë sasinë e ujit të bllokuar pas shiut. Shembull: Hyrja: lartësia = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Dalja: 6 Shpjegim: Kontrollo…

Lexo më shumë

Ndarje në K Nënbashkësi të shumës së barabartë Zgjidhja e Leetcode

Deklarata e problemit Ndarja në K nënbashkësi të shumave të barabarta Zgjidhja LeetCode – “Ndarja në K nënbashkësi të shumës së barabartë” thotë se ju janë dhënë numrat e grupit të plotë dhe një numër i plotë k, kthejeni të vërtetë nëse është e mundur të keni k nënbashkësi jo boshe, shumat e të cilave janë të gjithë të barabartë. Shembull: Hyrja: numra = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Dalja: …

Lexo më shumë

Ndryshimi i monedhës 2 Zgjidhja e Leetcode

Deklarata e problemit Ndryshimi i monedhës 2 Zgjidhja e LeetCode – “Ndryshimi i monedhës 2” thotë se duke pasur parasysh një sërë monedhash të dallueshme numrash të plotë dhe një sasi të plotë, që përfaqëson një shumë totale parash. Ne duhet të kthejmë numërimin e numrit të përgjithshëm të kombinimeve të ndryshme të mundshme që shumojnë në shumë. …

Lexo më shumë

Translate »