Thellësia maksimale e zgjidhjes së kodit leet të pemës binare

Deklarata e problemit Në problem është dhënë një pemë binare dhe duhet të zbulojmë thellësinë maksimale të pemës së dhënë. Thellësia maksimale e një peme binare është numri i nyjeve përgjatë rrugës më të gjatë nga nyja rrënjësore deri në nyjen e gjethes më të largët. Shembulli 3 /

Lexo më shumë

Gjeni përshkimin pas porositjes të BST nga përshkimi pararendës

Deklarata e problemit Problemi "Gjeni përshkimin pas porositjes të BST nga përshkimi pararendës" thotë që ju jepet përshkimi pararendës i një peme kërkimi binar. Pastaj duke përdorur hyrjen e dhënë gjeni përshkimin e pas porosisë. Shembull sekuenca paraprake e përshkimit: 5 2 1 3 4 7 6 8 9 1 4 3 2

Lexo më shumë

Kalimi i kufirit i pemës binare

Deklarata e problemit Problemi "Kalimi i kufijve të pemës binare" thotë se ju jepet një pemë binare. Tani duhet të shtypni pamjen e kufirit të një peme binare. Këtu përshkimi i kufirit do të thotë që të gjitha nyjet tregohen si kufiri i pemës. Nyjet shihen nga

Lexo më shumë

Translate »