Hapësira totale minimale e humbur me operacionet e ndryshimit të madhësisë K Zgjidhja LeetCode

Deklarata e problemit Hapësira totale minimale e humbur me operacionet e ndryshimit të përmasave K Zgjidhja LeetCode – Aktualisht jeni duke projektuar një grup dinamik. Ju jepet një varg me numra të plotë të indeksuar me 0, ku nums[i] është numri i elementeve që do të jenë në grup në kohën i. Përveç kësaj, ju jepet një numër i plotë k, numri maksimal i…

Lexo më shumë

Koha minimale për të vizituar të gjitha pikat Zgjidhja e kodit

Problemi Koha minimale për të vizituar të gjitha pikat Zgjidhja e kodit leet na ofron një grup ose vektor të pikave në boshtet koordinuese. Problemi pasi na siguron inputin na kërkon të gjejmë kohën minimale për të vizituar të gjitha pikat e dhëna në input. Kur lëvizni një njësi

Lexo më shumë

Translate »