Zgjidhja e kodit të dosjeve të regjistrit të regjistrit

Deklarata e Problemit Në këtë problem, ne jemi duke ndjekur pozicionin tonë në një sistem dosjeje. Fillimisht jemi në dosjen rrënjë ose në dosjen kryesore të këtij sistemi. Ne këtu kemi në thelb 3 lloj komandash. Komandat janë në formën e vargut në të cilin secila varg

Lexo më shumë

Numëroni zgjidhjen më të madhe të kodit të grupeve

Problemi Numërimi i zgjidhjes së kodit të plotë të grupeve na ofron një numër të plotë. Na kërkohet të gjejmë shumën e shifrave të secilit numër midis 1 dhe n (përfshirë). Pastaj do të grupojmë numrat me të njëjtën shumë të shifrave dhe do të mbajmë një numërim. Atëherë duhet të llogarisim

Lexo më shumë

Translate »